Ćwiczenie oswajające z piłką :
-podrzucanie piłeczki z równoczesnym klaśnięciem z przodu i z tyłu, następnie chwyt,
– leżenie tyłem, rzut piłki w górę, szybkie wstanie z podłoża i chywt,
-podrzucanie piłeczki z równoczesnym obrotem o 360 stopni; następnie chwyt,
– piłka między stopami, podskoki i toczenie piłki po podłożu, odbijając rytmicznie stopa o stopę,

Ćwiczenia w parach :
– Każdy zawodnik ma swój kij i piłkę siatkową. Zawodnik odbija swoja piłkę jedną ręka i równocześnie podaję i odbija piłeczkę do współćwiczącego.
– Każdy zawodnik ma swoją piłeczkę do unihokeja i piłkę siatkową. Zawodnik odbija swoja piłkę jedną ręka i równocześnie rzuca piłeczkę do unihokeja do współćwiczącego.
– Zawodnicy stoją twarzą do siebie. Jeden z zawodników trzyma piłkę siatkową. Drugi rzuca do niego piłeczkę do unihokeja, w między czasie podrzuca piłkę i chwyta piłeczkę do unihokeja.
– Zawodnicy stoją twarzą do siebie. Jeden z zawodników trzyma piłkę siatkową. Drugi rzuca do niego piłeczkę do unihokeja, w między czasie podrzuca piłkę, wykonuję obrót o 360 stopni i chwyta piłeczkę do unihokeja.
– Ćwiczenie z trzema piłkami do siatkówki.
Zawodnicy na kolanach rzucają do siebie piłki, tak by trzy piłki były ciągle w użyciu.
– Zawodnicy odbijają dłonią piłeczkę do unihokeja.
– Zawodnicy stoją twarzą do siebie. Rzucają między sobą dwie piłeczki do unihokeja. Chwyt jednorącz. Raz lewa , raz prawa ręka.
– Zawodnicy stoją twarzą do siebie. Jeden z zawodników rzuca dwie piłki równocześnie.
– Zawodnicy stoją twarzą do siebie. Każdy z nich trzyma odwrócony kij do unihokeja.
Każdy z zawodników stara się trafić drugiego w stopę.
– Zawodnicy stoją na jednej nodze, twarzą do siebie na odwróconej ławeczce gimnastycznej.
Dotykając się stopami, starają się utrzymać równowagę i zepchnąć drugiego zawonika z ławeczki.
– Zawodnicy stoją twarzą do siebie, trzymają się za prawe ręce/przedramiona. Przeciągają się, każdy stara się przeciągnąć drugiego na swoją stronę.
– Zawodnicy stoją twarzą do siebie. Wykonują „walki kogutów” na jednej nodze.

Ćwiczenia które można wykonać samemu. Proste ćwiczenia, które pomogą młodym zawodnikom w doskonaleniu swoich umiejętności.

Ćwiczenia:

– podbijanie piłeczki o górną krawędź łopatki,
– podbijanie piłeczki z podłoża i strzał do bramki,
– toczenie piłeczki do przodu i cofanie jej łopatką,
– podbijanie piłeczki o górną krawędź łopatki, następnie strzał,
– przetaczanie piłeczki po „ósemce,
– przetaczanie piłeczki po „ósemce” z użyciem kapsli treningowych,
– slalom z piłeczką pomiędzy kapslami treningowymi, powrót tyłem,
– podbijanie piłeczki o górną krawędź łopatki, następnie odbicie w gorę i przechwyt piłeczki kijem z tyłu,
– slalom bokiem z piłeczką pomiędzy kapslami treningowymi,
– odbijanie piłeczki o PASSER treningowy,
– odbijanie piłeczki o PASSER treningowy, następnie strzał do bramki,
– odbijanie piłeczki ze współćwiczącym, nad ławeczką gimnastyczną,
– odbijanie piłeczki o krawędź bramki, następnie strzał do bramki,